Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

HÌNH ẢNH GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHỆP

Doanh nghiệp đang phải hội nhập cạnh tranh ngày càng song phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài. Yếu tố cốt lõi cạnh tranh đó là : chất lượng sản phẩm, tốc độ giao hàng, năng suất cao.
giám đốc chất lượng
Trong 3 yếu tố trên, chất lượng, năng suất là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Để hài hoà tất cả các yếu tố trên trong doanh nghiệp, trách nhệm chính là người chủ công ty, tuy nhiên một mình người chủ thực hiện chưa được khách quan và chưa phát huy tính sáng tạo của cả đội ngũ lãnh đạo và nhân viên. Trong vấn đề này vai trò quan trọng nhất của giám đốc chất lượng là tham mưu thiết kê hệ thống đảm bảo chất lượng của công ty , thiết kế mạng lưới trao đổi thông tin trong toàn hệ thống từ TGĐ đến các nhân viên làm việc của công ty.
Nhiệm vụ chính của GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG là:
 1. Duy trì vận hành hệ thống QLCL
 2. Lập kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ
 3. Xử lý các ý kiến khách hàng:
 4. Kiểm soát quá trình sản xuất
 5. Theo dõi, tổng hợp số liệu thống kê các hiện tượng KPH trong quá trình sản xuất.
Vai trò lãnh đạo chất lượng của QMR
 • Đưa ra các yêu cầu theo dõi và đo lường đối với từng quá trình đồng thời ra quyết định xử lý các hoạt động cải tiến liên quan đến hệ thống.
 • Chỉ đạo Phòng QLCL thực hiện các kế hoạch cụ thể liên quan đến kiểm soát vận hành hệ thống, kiểm soát chất lượng sản phẩm
 • Thành lập đội ngũ chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ, đào tạo để các chuyên gia phát huy được hiệu quả qua các kỳ đánh giá của Công ty
 • Tham mưu cho Tổng giám đốc mô hình tổ chức sản xuất.
 • Tham mưu cho Tổng giám đốc chiến lược phát triển sản phẩm mới, cải tiến SP hiện tại trong tương lai.
 • Tổ chức các buổi thảo luận để cải tiến hệ thống: thông qua các buổi thảo luận QMR vừa đóng vai trò đào tạo cấp dưới, vừa tập hợp được các ý tưởng cải tiến của cấp dưới đề xuất.
Mối quan hệ giữa Tổng Giám đốc, QMR và Trưởng phòng QLCL
Hệ thống quản lý chất lượng muốn vận hành nhịp nhàng là do sự chỉ đạo đúng hướng của người đứng đầu tổ chức, vai trò nổi bật của QMR, với sự quyết tâm của Phòng quản lý chất lượng và các đơn vị chức năng khác.
Tại các cuộc họp định kỳ, Tổng giám đốc thông báo một số thông tin chung về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo định hướng chung các công việc cần phải làm hiện tại và tương lai trong đó có các hoạt động chất lượng. Điểm nổi bật trong cuộc họp là Ban Giám đốc liên tục đề cập đến việc đội ngũ cán bộ quản lý của công ty phải nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của từng chức năng trong hệ thống.
Căn cứ vào định hướng chung đó, QMR triển khai kế hoạch để thực hiện, giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng thực hiện. Kết quả sẽ được kiểm điểm tại cuộc họp giao ban sản xuất định kỳ hằng tuần. Tại cuộc họp này, các vấn đề vướng mắc sản xuất, vướng mắc hệ thống quản lý sẽ được giải quyết và QMR có những chỉ đạo cụ thể.
Phòng QLCL vừa là đơn vị thực hiện vừa là đơn vị kiểm soát các đơn vị thực hiện theo sự chỉ đạo đó và có báo cáo tới lãnh đạo công ty kết quả thực hiện.
Hãy đến với PMS, chúng tôi sẽ giúp Quý Doanh nghiệp giải đáp được những vướng mắc trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét